top of page

Integritetspolicy

Detta är vår policy för hur vi behandlar och skyddar de personliga uppgifter som du delar med dig till oss. Den beskriver också dina rättigheter och våra skyldigheter. Din personliga integritet är viktig för oss och vi strävar efter att ha ett starkt skydd när du använder vår webbplats eller handlar i våra butiker. Självklart skall du känna dig trygg när du handlar hos oss och skulle du ha några frågor kan du alltid kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

 

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?


RESTYLE LUM CANDLES AB med organisations nummer: 559130-1162 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss när du handlar eller är i kontakt med oss.

Var lagras dina personuppgifter?


Vår målsättning är att behandla så lite personuppgifter som möjligt, och när vi gör det, i första hand använda oss av system inom EES. I vissa fall överförs data till tredje land men då endast till partners som står under ”Privacy Shield” överenskommelser med EES.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?


Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör beställningar i våra butiker, när du handlar på vår webbplats, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i eventuella tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningföretag.

Hur använder vi dina personuppgifter?


Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid bearbetning av beställningar och returer

  • Vid korrespondens om frågor och övrig information

  • Vid interna analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information

  • Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick

  • Vid interna analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information

  • Vid utannonsering av vinnare i tävlingar som vi arrangerar

  • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.

  • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida

  • Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.


Vilka är dina rättigheter?


Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter om andra lagar kräver att vi sparar dem, t.ex. bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?


För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part.

Personuppgiftsansvarig


RESTYLE LUM CANDLES AB
Organisationsnummer: 559130-1162
Floragatan 2
114 31 Stockholm
Telefon: 08-663 94 11
E-post: info@luminarascandinavia.com

bottom of page